Open Conference Systems, Earth observations for sustainable development and security (GEO-UA 2016)

Font Size: 
Оцінка площ промислового забруднення атмосферного повітря з застосуванням даних космічної зйомки (на прикладі Маріупольського промислового вузла)
Nastia Bunina, Олександр Тельманович Азімов

Last modified: 2016-08-31

Abstract


Проведена оцінка площ, що зазнають негативного впливу забрудненого атмосферного повітря від промислових об’єктів м. Маріуполь. Використовуючи дані космічної зйомки було визначено просторовий за площею розподіл димів від труб індустріальних підприємств міста. За результати дешифрування викидів були виявлені та закартовані області постійного забруднення атмосферного повітря від промислових об’єктів. Виділені області просторово приурочені до «ММК ім. Ілліча» і МК «Азовсталь».


Full Text: PDF